Hoofdmenu

Klaver en Buma, hot news deze week!

bumaklaver 

Er zijn niet zo heel veel overeenkomsten tussen Jesse Klaver en Sybrand Buma. De verschillen zijn groter. Maar deze week waren ze beiden prominent in het nieuws. Jesse Klaver door de documentaire die Joey Boink in opdracht van BNN-VARA maakte en die vervolgens niet uitgezonden mocht worden. Sybrand Buma door de H.J.Schoo-lezing die hij deze week uitsprak. Ging het bij de laatste vooral om de inhoud, bij de eerste ontbrak die volgens velen in de media. En als het over politiek gaat, kun je zeggen dat dat klopt.

De film over Klaver is inderdaad oppervlakkig,

waar het GroenLinks betreft. Veel Linda of Libelle, zeg maar, weinig Vrij Nederland. Huiselijke tafereeltjes, sportieve uitstapjes en jongens onder mekaar. Als je daar stemmen mee wilt trekken, ben je op zijn minst niet handig bezig. Als je je wilt profileren als politicus van een partij die zichzelf serieus neemt, moet je het toch anders aanpakken. Even heb ik nog gedacht, misschien bedoelde hij het ook niet als propaganda, maar die gedachte verdween direct, toen ik hem als stralend middelpunt in Carré zag zitten, op de eerste rij. Jammer Jesse, die ijdeltuiterij. Ik vond je beter toen je tijdens de formatiebesprekingen op je standpunt bleef staan wat betreft de vluchtelingenproblematiek. Het is je niet door iedereen in dank afgenomen, maar je was wel politiek bezig en dat past je beter.

Op uiterlijk vertoon zal je Buma niet gauw betrappen. Nee, die Schoo-lezing had wel inhoud en wat voor een. De eerste vraag die zich voordoet is, voor wie hij sprak. Wie wilde hij, buiten het publiek in De Rode Hoed, aanspreken?

Buma zegt bijvoorbeeld:  “De Nederlandse cultuur is niet gebouwd op het cultuurrelativisme van het multiculturele vooruitgangsdenken, verscheidenheid is nooit een doel op zich geweest”.

 Hebben er in ons land dan in het verleden niet ook veel culturen naast elkaar bestaan?  Is het CDA niet ontstaan uit drie stromingen, of zo je wilt, culturen? Denk nog eens terug aan de Schoolstrijd, meneer Buma. Wie wilden toen scholen om de eigen cultuur te ‘beschermen’ naast het openbaar onderwijs. Was de wens verscheidenheid toen geen doel op zich?

En dan de religie. De zogenoemde nieuwkomers willen hun religie niet opgeven! "De hoop op een Europese verlichte islam", zo zegt hij, "is ijdel gebleken." Weet u, meneer Buma, in ons land hoeft dat ook niet. We vragen toch ook niet om gereformeerd-light of jodendom-light? Overigens, het idee van deze CDA-politicus, dat Nederland nog steeds een christelijk land is, waag ik te betwijfelen. De kerken lopen sinds enkele decennia behoorlijk leeg. Ik zou Nederland een seculier land willen noemen, waarin een aantal religies meer of minder volgelingen hebben. Gelukkig bestaat dit recht al eeuwen in ons land.

De Nederlander is ‘verward en verweesd achtergebleven’ volgens Buma. En dat komt allemaal door de nieuwkomers. Zij pakken de banen af van de boze burgers, of de normale Nederlanders, zo heten ze ook wel. Dát heb ik eerder gehoord. En niet alleen bij Wilders of Baudet, Rutte schreef er ook over in een paginagrote advertentie voor de verkiezingen. Ordinair kiezertje kapen is het, niet meer en niet minder.

 Mijn conclusie moet dan ook zijn dat de oppervlakkigheid van Jesse Klaver duidelijk was, weinig inhoud in de film en dus ook geen dubbele bodem. Bij Buma’s boodschap ben ik daar niet zo zeker van.

Miriam Vaz Dias

Plaats reactie