Hoofdmenu

Recensies

Moederliefde, een moordenaar als je niet zorgeloos bent.

 Beminde

In de tweede helft van de negentiende eeuw vormde de stad Cincinnati in Ohio een schakel in de zo genoemde Underground Railway, de route waarlangs slaven uit het zuiden van de Verenigde Staten vluchtten en hulp konden verwachten. In 1987 schreef Toni Morrison de roman Beloved, in vertaling Beminde. Het verhaal is gebaseerd op de geschiedenis van Margaret Garner, een slavin die in Kentucky ontsnapte aan de slavernij en naar Cincinnati vluchtte, nadat ze uit wanhoop en liefde haar eigen kinderen had omgebracht.

Sethe is zwanger wanneer ze uit Kentucky weet te ontsnappen.

De lustziekte van een Goethe-bewonderaar

 Keesthart

Van 1585 tot 1811 had Franeker een gerenommeerde universiteit. Er studeerden beroemde mensen zoals de Franse filosoof Descartes en Pieter Stuyvesant, maar ook Eise Eisinga, de eenvoudige wolkammer die de stad een schitterend planetarium naliet. In de tijd waarin De ziekte van Weimar zich afspeelt, rond 1800, was de glans echter al wat afgenomen. De Franse overheersers hadden veel geld uitgegeven aan oorlogsvoering en de universiteit dreigde te worden gesloten.  

Albert van Huszen is commies van de pedel, niet bepaald een invloedrijk functionaris dus, maar plichtsgetrouw is hij wel.

Een lamp als een spiegel met vele kleurrijke facetten.

 Wonderlamp

De Westelijke Jordaanoever, het is voor de gemiddelde vakantieganger geen voor de hand liggend reisdoel. Het door Israël bezette gebied komt tot ons als een oord van oorlog, verscheurdheid en verdriet. Toch gaat de vertelster er met haar zoon naar toe voor een korte vakantie. Het is de tweede keer dat ze er komt, in 2012 was ze er ook al. Ze kent inmiddels wat Arabisch doordat ze zich in Nederland met veel overtuiging inzet voor de Syrische vluchtelingen en onder hen veel vrienden maakt.

Het op het oog chique hotel is minder luxe dan gedacht.

Een zoektocht vol raadsels naar een meester-vervalser

 Zwart licht

Tussen het inchecken in Hotel Étoile en het vertrek uit datzelfde hotel, ligt een wereld van vervalsing, bedrog en ongekende schoonheid. De jonge vrouw die haar intrek neemt in de imperial suite om ‘het schrijvertje naar boven te halen, dat in ieder van ons schuilt’ noemt zich María Lydis. Hoe haar werkelijke naam luidt, vertelt ze niet en we komen het ook niet te weten als we verder lezen. Maar in een boek dat zo veel geheimen bevat, is dit slechts een kleinigheid.                                                      Als jonge kunsthistorica komt María te werken bij Enriqueta Macedo, op dat moment de meest invloedrijke en gewaardeerde kunsttaxateur van Argentinië. María aanbidt haar vanaf het eerste moment.

Een dochter, op zoek naar haar vader en naar zichzelf

 Duintjer

Kim wordt geboren in de jaren zeventig en dat is zeer goed te merken. Haar ouders noemt ze bij de voornaam en haar vader, Edward is een onvervalste hippie. Anna is een heel zorgzame moeder, maar wel een die zich door haar partner in de steek gelaten voelt. Hij is weinig betrokken bij zijn gezin. Hoewel hij een zeer gewaardeerd wiskundeprofessor is, ligt zijn grote liefde in de oosterse filosofie. Als de door Edward geadoreerde Prem Jiva op bezoek komt, wil Edward dat hij blijft slapen.

Zijn moeders wil was in gietijzer gegoten

 IngedeBever

Als negentienjarige komt Inge de Bever als eerstejaarsstudente in Leiden aan. Het is dan 1979. Ze krijgt een kamer in een studentenflat, waar ook Ilhan Aksoycan woont. Hij is een Turkse student van vierentwintig jaar, die in Delft zijn masterstudie doet, na een bachelor in Ankara. De twee raken bevriend en als die vriendschap liefde wordt, besluiten ze te trouwen. Inge is nog jong, ze zouden ook geen haast gehad hebben, ware het niet dat na het afstuderen van Ilhan de Nederlandse overheid hem geen verblijfsvergunning wil geven voor hij een baan heeft en zijn nieuwe werkgever - want de baan is er al - geen werkvergunning verstrekt als hij geen verblijfsstatus heeft.